Svenska kyrkans familjerådgivning är till för par och familjer som upplever relationsproblem av olika slag.
Vi finns över hela landet. Den här sidan drivs av Svenska kyrkans familjerådgivning i Göteborg.
Genom att kontakta din församling kan du enkelt hitta en familjerådgivning där du bor.

Hur går det till?

Ni ringer själva på vår telefontid för att boka tid.
Antalet samtal kan variera. 
Samtalen är 75 – 90 minuter per gång.
Vi har sekretess, vi för inga journaler och du kan vara anonym.
Vad innebär familjerådgivning?

– Att i lugn miljö få samtala med varandra.

– Att finna vägar ur låsta positioner.

– Att tillsammans med familjerådgivare skapa möjligheter till förändring.

– Att få stöd och hjälp i svåra livshändelser och kriser.

– Att öka förståelsen för egna och andras värderingar och livsåskådning.